KEURING

Installatie afgekeurd? Keuring voor verkoop? Geen probleem wij maken de installatie opnieuw conform naar de regels van het AREI. Nadien worden ook de wettelijk verplichte schema's opgemaakt.  En maak ik indien U dat wenst een afspraak met een keuring's organisme.  

Een gekeurde installatie die niet meer volgens de regels is kan ernstige gevolgen hebben zoals elektrocutie of brand. 

om dit te voorkomen kan men best periodiek de  installatie laten nazien. twijfel niet en bel 0486940066 voor een nazicht!

TIP:  Om elektrocutie te voorkomen kan je zelf maandelijks de Testknop van de Differentieel schakelaar induwen om de goede werking te controleren.